Quạt trần Panasonic F60WWK‑S, Ti 22.5 cm

4.349.000

  • Miễn phí lắp đặt
  • Số cánh quạt: 5.
  • Remote: Có.
  • Chiều dài ty: 22.5cm.
  • Đường kính quạt: 150 cm.